Grafická verzia

Asociácia priateľov pohybových činností detí vo vodnom prostredí od narodenia do školského veku

IČO: 42288517
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
T. Milkina 2
91701 Trnava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-