Grafická verzia

Dušan Vavrovič - ŠKOMAS - škola masérov a saunárov

IČO: 13960148
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Vzdelávacie zariadenie

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Sedmokrásková 7
82101 Bratislava
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-