Grafická verzia

Právnické osoby

Názov IČO Právna forma IDPO  
Telovýchovná jednota TISA Trakany 42101913 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 15402
Telovýchovná jednota TJ Nemcovce 42230021 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 15087
Telovýchovná jednota TJ Trnávka 31826733 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 12660
Telovýchovná Jednota TJ Žiar Papradno 30231019 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 14369
Telovýchovná jednota TOPĽAN Kalnište 31946151 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 15217
Telovýchovná jednota Trnávka 00686786 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 13129
Telovýchovná jednota Turčianske Kľačany 42347017 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 14096
Telovýchovná jednota v Rimavských Janovciach 00692760 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 13959
Telovýchovná jednota Valaská Dubová 17067324 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 13891
Telovýchovná jednota Veľké Dvorany 42332966 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 14498

Záznamov na stránke: Zobrazujem 4481 až 4490 z 5183.