Grafická verzia

Právnické osoby

Názov IČO Právna forma IDPO  
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 35546077 Rozpočtová organizácia 17428
Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov 35541075 Rozpočtová organizácia 17622
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa 35534699 Rozpočtová organizácia 17628
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov 35541113 Rozpočtová organizácia 17618
Základná škola, Podvysoká 307 37812122 Rozpočtová organizácia 17430
Základná škola, Školská 10, Malá Ida 35544317 Rozpočtová organizácia 17629
Základná škola, Ulica energetikov 242/39, Prievidza 36126942 Rozpočtová organizácia 18980
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov 36158143 Rozpočtová organizácia 17427
Zamierené na talenty 30851301 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 15856
Zámocký jazdecký klub Hlohovec 34003371 Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) 11665

Záznamov na stránke: Zobrazujem 7941 až 7950 z 8070.