Grafická verzia

Slovenská asociácia dynamickej streľby

IČO: 30810108
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
HAVIAROVÁ, Ing. Janette, prezident@sads.sk

Kontrolór:
,

Kontaktné údaje

Sídlo
Urxova 6751/4
080 05 Prešov - Solivar
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
iný šport dynamická streľba IPSC

Príslušnosť Slovenská asociácia dynamickej streľby k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
The International Practical Shooting Confederation (IPSC) členský vzťah

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia dynamickej streľby

Názov IČO Datum Právny titul
Klub priateľov zápasenia v Banskej Bystrici 37952978 1.1.2008 členský vzťah
ARTEMIS - Zvolen 42004586 1.1.2008 členský vzťah
Športový klub polície Trenčín 37919903 1.1.2008 členský vzťah
ŠKP LUGER Žilina 37903195 1.1.2008 členský vzťah
Grand Power Banská Bystrica 36622362 1.1.2008 členský vzťah
IPSC TEAM BRATISLAVA 30853460 1.1.2008 členský vzťah
KSSK Komárno 42042780 1.1.2008 členský vzťah
ŠSK MAGNUM Rimavská Sobota xxxxxxxx 1.1.2008 členský vzťah
ŠSK Alfa Bratislava 30848091 1.1.2008 členský vzťah
CATUS Bernolákovo 42129991 1.1.2008 členský vzťah
SNUG Žilina 42215013 1.1.2008 členský vzťah
ŠK CORGOŇ Nitra 42201675 1.1.2008 členský vzťah
Kombat klub Bojnice 35667605 1.1.2008 členský vzťah
Strelecký klub Hodkovce 42242002 1.1.2011 členský vzťah
SKAR-NT Nový Tekov 42115647 1.1.2011 členský vzťah
ARSENAL Shooting Club Rimavská Sobota 42304334 1.1.2013 členský vzťah
ŠSK Gentleman Trigger Club Bratislava 42185203 1.1.2013 členský vzťah
Klub reprezentantov klubov 42343178 1.1.2013 členský vzťah
Športový strelecký klub MsP 42026091 1.1.2014 členský vzťah
Crossbow Assault Team 42303826 1.1.2014 členský vzťah
SSK ISTROPOLIS 42414083 1.1.2015 členský vzťah
RDA - športovo-strelecký klub 42280281 1.1.2015 členský vzťah
ŠK PATRIOT 42401569 1.1.2015 členský vzťah
SSK Fénix 42415632 1.1.2015 členský vzťah
VSC - Valkíria strelecký club 42415594 1.1.2015 členský vzťah
ŠSK X-Shot Kolárovo 42210615 1.1.2016 členský vzťah
ŠK VOUK 42090989 1.1.2016 členský vzťah
Tatranská Asociácia Alternatívnych Športov 42419808 1.1.2016 členský vzťah
ŠSK Mošovce 42388317 1.1.2016 členský vzťah
ŠSK - Pribylina 42391130 1.1.2016 členský vzťah

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
AGÓCS Tomáš 26.10.1989 členský vzťah
ANDREJOVSKÝ Jaroslav 30.10.1994 členský vzťah
ANGELOV Angel 14.10.1990 členský vzťah
ANGER Radoslav, Ing. 23.12.1978 členský vzťah
BABENSKÝ Pavol 8.10.1990 členský vzťah
BABJAK Marek 20.12.1993 členský vzťah
BAHÝL Ondrej 13.6.1985
BACHER MIROSLAV 1.6.1977 členský vzťah
BALÁZS Zoltán 7.8.1990 členský vzťah
BALÁŽIK Martin, Bc. 7.8.1977 členský vzťah

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 414.