Grafická verzia

Slovenská asociácia motoristického športu

IČO: 31824021
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Druh športovej organizácie: Národný športový zväz v uznanom športe, Športový zväz

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
Majerčík JUDr. Ľubomír, majerciklubomir@atlas.sk

Kontaktné údaje

Sídlo
Fatranská 3
94901 Nitra
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
automobilový šport

Zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii Slovenská asociácia motoristického športu

Názov IČO Datum Právny titul
Auto Klub Košice 31313019 účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením súťaže
Automobilová orientačná súťaž klub Poprad 37938410
Motoclub Veľké Uherce 34057757
SLOVAKIA RING AGENCY s.r.o. 44407793 členský vzťah
Základná organizácia združenia technických a športových činností MOTORSPORT Bánovce nad Bebravou 34003479 členský vzťah
KM Racing Slovakia 45951489 účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca alebo družstva

Osoby so vzťahom k organizácii

Meno Dátum narodenia Právny titul
Abrahám Miroslav 23.1.1974
Adam Pavol 28.6.1989
Adami Marek 4.3.1985
Adamik Branislav 9.8.1978
Adamik Marek 28.4.1977
Achs Erich 10.6.1985
Ambrúz Peter 14.9.1971
Andreides Štefan 25.3.1985
Andrišeková Gabriela 29.12.1984
Argan Martin 29.10.1979

Záznamov na stránke: Zobrazujem 1 až 10 z 572.