Grafická verzia

TJ Družstevník Nadlice

IČO: 42151392
Právna forma: -
Druh športovej organizácie: Športový klub

Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: Áno
Výška členského príspevku: -

Štatutárny orgán:
-

Kontrolór:
-

Kontaktné údaje

Sídlo
Nadlice 19
956 32 Nadlice
Slovenská Republika

Korešpondenčná adresa

Bankové účty
-

Šport a športová činnosť

Šport Športové odvetvie Druh športu Druh vykonavanej športovej činnosti
futbal futbal

Príslušnosť TJ Družstevník Nadlice k športovým organizáciam

Názov IČO Datum Právny titul
Slovenský futbalový zväz 687308