Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Športové podujatie

Názov: Svetový pohár v lyžovaní na tráve 2020
Sport: lyžovanie (lyžovanie na tráve)
Šport: Organizovanie aj účasť
Miesto konania, krajina: Banka (Slovenská republika)
Začiatok: 6.6.2020
Ukončenie: 7.6.2020
Počet zúčastnených krajín: 11
Očakávaný počet štartujúcich: 50
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - športovcov: 5
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - odborníkov: 12