Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Športové podujatie

Názov: Veľká Cena Barbory 2020
Sport: lyžovanie (zjazdové lyžovanie)
Šport: Organizovanie aj účasť
Miesto konania, krajina: Vyšná Boca (Slovenská republika)
Začiatok: 8.2.2020
Ukončenie: 9.2.2020
Počet zúčastnených krajín: 10
Očakávaný počet štartujúcich: 70
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - športovcov: 10
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - odborníkov: 10