Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Športové podujatie

Názov: FWQ Jasná Adrenalín 2023
Sport: lyžovanie (voľný štýl lyžovanie)
Šport: Organizovanie aj účasť
Miesto konania, krajina: Jasná (Slovenská republika)
Začiatok: 11.3.2023
Ukončenie: 14.3.2023
Počet zúčastnených krajín: 13
Očakávaný počet štartujúcich: 70
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - športovcov: 8
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - odborníkov: 20