Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Športové podujatie

Názov: Majstrovstvá SR v slopestyle 2023
Sport: lyžovanie (Akrobatické skoky, snowboarding, voľný štýl lyžovanie)
Šport: Organizovanie aj účasť
Miesto konania, krajina: Jasná (Slovenská republika)
Začiatok: 5.3.2023
Ukončenie: 6.3.2023
Počet zúčastnených krajín: 3
Očakávaný počet štartujúcich: 15
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - športovcov: 5
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - odborníkov: 10