Grafická verzia

Slovenská lyžiarska asociácia

Športové podujatie

Názov: FIS European Cup Alpine 2020
Sport: lyžovanie (Obrovský slalom, Slalom)
Šport: Organizovanie aj účasť
Miesto konania, krajina: Jasná (Slovenská republika)
Začiatok: 20.1.2020
Ukončenie: 21.1.2020
Počet zúčastnených krajín: 25
Očakávaný počet štartujúcich: 95
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - športovcov: 7
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - odborníkov: 1