Grafická verzia

ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA

Športové podujatie

Názov: 70. Veľká cena Slovenska 2025 v zjazdovom lyžovaní
Sport: lyžovanie (zjazdové lyžovanie)
Šport: Organizovanie aj účasť
Miesto konania, krajina: Štrbské Pleso (Slovenská republika)
Začiatok: 10.3.2025
Ukončenie: 11.3.2025
Počet zúčastnených krajín: 13
Očakávaný počet štartujúcich: 200
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - športovcov: 20
Počet reprezentantov Slovenskej republiky - odborníkov: 100