Grafická verzia

Tury Richard

Dátum narodenia: 10.6.1993
Krajina narodenia: Slovenská Republika
Štátna príslušnosť: Slovenská Republika

E-mail: -

Príslušnosť ku organizáciám

Názov IČO Dátum vzniku príslušnosti Právny titul
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 30688060 2.3.2016 športovec amatér - zmluva o príprave talentovaného športovca,
Ťahanovská skate crew Košice 42319200 2.3.2016 športovou reprezentáciou

Športy

Druh odbornej činnosti Šport Športové odvetvia Športové disciplíny
Amatérsky športovec kolieskové športy