Grafická verzia

Drozdová Monika

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196343
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 4.7.1988
Kontaktná adresa: Vladimíra Clementisa 6508/9, 917 01 Trnava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: info.monitravel@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (Power joga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (Power joga) 2.9.2017

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.