Grafická verzia

Bejlek Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196351
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 22.1.1974
Kontaktná adresa: Bratislavská 225/19, 900 29 Nová Dedinka, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zuzana@bejlek.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 26.3.2018 26.3.2021

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.