Grafická verzia

Bukovčáková Helena, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196352
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 15.12.1964
Kontaktná adresa: Beňovského 1166/8, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bukovcakovahela@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 16.3.2014

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.