Grafická verzia

Ďarmati Anna, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196353
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 28.12.1978
Kontaktná adresa: Čečinová 22/22, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: anna@taichicentrum.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (Tai chi) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (Tai chi) 16.5.2008

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.