Grafická verzia

Borbás Róbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196356
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.7.1982
Kontaktná adresa: T.Vasnovej 1750/3 1750/4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: borbasr@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 15.5.2016 15.5.2021

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.