Grafická verzia

Borbás Róbert

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196356
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.7.1982
Kontaktná adresa: T.Vasnovej 1750/3 1750/4, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: borbasr@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér, iný šport (športový masér) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.6.2016
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 3.6.2016


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 15.5.2016 15.5.2021
Športový masér iný šport (športový masér) 15.5.2016 15.5.2021

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.