Grafická verzia

Devečková Daša, Ing,

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196368
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 8.7.1988
Kontaktná adresa: Lipová 525/6, 03104 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: deveckovad@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (jóga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (jóga) 10.9.2017 10.9.2022

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.