Grafická verzia

Baránek Tomáš

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196369
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 13.3.1980
Kontaktná adresa: Hattalova 479/2, 027 43 Nižná, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: tomasba28@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 8.3.2018

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.