Grafická verzia

Badinská Zuzana

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196373
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 24.4.1981
Kontaktná adresa: Viestova 7A/Viestova 7A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: zunageciova@yahoo.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (PILATES) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (PILATES) 20.2.2018 20.2.2021

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.