Grafická verzia

Cibor Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196379
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.10.1973
Kontaktná adresa: Hviezdoslavova 3012/114, 943 60 Nána, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: peterko108@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 13.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 7.4.2018

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.