Grafická verzia

Belčák Peter, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196413
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 7.6.1965
Kontaktná adresa: Lopenická 1/A, 83102 Bratislava - Nové mesto, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: prezident@bridgeclub.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bridž (bridž) Košický bridžový klub bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.