Grafická verzia

Baumann Roman

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196414
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 10.5.1970
Kontaktná adresa: J.Závodského 2596/20, 905 01 Senica, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: rokojump@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, letecké športy Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 17.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor letecké športy 15.5.1994

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.