Grafická verzia

Uhlárik Peter

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196415
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 28.2.1997
Kontaktná adresa: Mudrochova 909/4, 015 01 Rajec, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Maratón klub Rajec bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.