Grafická verzia

Vastuško Alexej

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196426
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 5.9.2007
Kontaktná adresa: Spišská 3359/3, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Športový klub STEZ Spišská Nová Ves bez zmluvy/registrácia/člen 18.2.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.