Grafická verzia

Spišiaková Andrea

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196428
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: andrea.spisiakova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, kulturistika a fitnes (fitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 19.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor kulturistika a fitnes (fitnes) 8.3.2017 8.3.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.