Grafická verzia

Balyšinová Lenka, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196433
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 25.11.1978
Kontaktná adresa: Majoránová 14787/55, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lenka.balysinova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, kulturistika a fitnes Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner kulturistika a fitnes 7.5.2014 6.5.2019

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.