Grafická verzia

Adamovičová Renáta

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196458
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.8.1969
Kontaktná adresa: Azalková 771/8, 821 01 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: renata@adamovicova.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 23.10.2014 23.10.2020

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.