Grafická verzia

Šustek Emil

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 196468
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 8.8.1954
Kontaktná adresa: Pod Sadom 538/2, 1004 Žilina, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: sustek@kodas.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bridž (bridž) Žilinský bridžový klub bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1967

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.