Grafická verzia

Hora Peter, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197479
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 19.2.1945
Kontaktná adresa: Víťazstva 40/40, 013 25 Stráňavy, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: phora701@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bridž (bridž) Žilinský bridžový klub bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1961

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.