Grafická verzia

Bosý Boris

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197481
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 4.8.1992
Kontaktná adresa: Urbankova 903/29, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: borisbosy@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, kulturistika a fitnes (fitnes) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 16.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner kulturistika a fitnes (fitnes) 4.5.2017

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.