Grafická verzia

Bessler Vojtech

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197493
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 5.2.1964
Kontaktná adresa: Konečná 2/2, 071 01 Michalovce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bridge@bridgeclub.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bridž (bridž) Bridžový klub - NBH-PALMA - Michalovce bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2008

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.