Grafická verzia

Baryla Zdislaw

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197544
Štátna príslušnosť: Poľská republika
Dátum narodenia: 7.10.1958
Kontaktná adresa: Staromiejska 31/31, 35231 Rzeszów, Poľská republika
Adresa elektronickej pošty: bridge@bridgeclub.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bridž (bridž) Slovenský bridžový zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.