Grafická verzia

Belyus Alexander

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197550
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 18.9.1941
Kontaktná adresa: Čingovská 11/11, 4012 Košice, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: bridge@bridgeclub.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, bridž (bridž) Košický bridžový klub bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2000

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.