Grafická verzia

Babiar Miloš, Mgr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197591
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 8.12.1978
Kontaktná adresa: Černyševského 1281/37, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: mb@lotosovypramen.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (Pilates) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (Pilates) 4.5.2018 31.12.2021

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.