Grafická verzia

Aľakšová Radoslava, PhDr.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197593
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 29.9.1967
Kontaktná adresa: Jaseňová 2122/11, 927 01 Šaľa, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: radka@salamon.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (drums alive) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 28.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (drums alive) 10.11.2013

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.