Grafická verzia

Blanár Ján, Mgr

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197605
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 6.6.1983
Kontaktná adresa: Pred poľom 772/21, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: blany@post.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový masér Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 29.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový masér 12.5.2015

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.