Grafická verzia

Baťalová Alica

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 197985
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 1.4.2007
Kontaktná adresa: Mojmírova 0/2, 953 01 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: kph.hoko@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, pozemný hokej (pozemný hokej) Slovenský zväz pozemného hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Amatérsky športovec, pozemný hokej (halový pozemný hokej) Slovenský zväz pozemného hokeja bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.