Grafická verzia

Biskupičová Zuzana, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198012
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 1.2.1991
Kontaktná adresa: Jachtarska 7368/20, 921 01 Piešťany, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: biskupicova.zuzka@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Inštruktor, iný šport (Joga) Sekcia štátnej starostlivosti o šport bez zmluvy/registrácia/člen 12.6.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor iný šport (Joga) 17.5.2018

Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.