Grafická verzia

Burdeláková Kristína

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198021
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: burdelakova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Prešovský rýchlokorčuliarsky klub zmluva o príprave talentovaného športovca 8.2.2016
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2016
Amatérsky športovec, atletika (atletika) Telovýchovná jednota Slávia Prešovská univerzita Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Badminton club Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2022
Amatérsky športovec, bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.