Grafická verzia

Hympánová Alexandra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198029
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: blanka.hympanova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový rozhodca, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 4.11.2022
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 2.1.2023


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Športový rozhodca rýchlokorčuľovanie (šort trak)

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.