Grafická verzia

Bartko Patrik

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198037
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 30.3.2005
Kontaktná adresa: Námestie 1.mája 3, 08001 Prešov, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: strack@stez.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Športový klub mládeže - Akademik Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 8.2.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.