Grafická verzia

Hympánová Blanka

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198062
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: blanka.hympanova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Športový klub mládeže - Akademik Prešov bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2016
Tréner, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 1.12.2016

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.1.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 1.1.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner rýchlokorčuľovanie (šort trak) 29.11.2016

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.