Grafická verzia

Keselá Lenka, Ing.

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198064
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: lenka.kesela@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline zjazd) KESELÝ TEAM zmluva o príprave talentovaného športovca 16.4.2011
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Lyžiarsky klub Lokomotíva Bratislava bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2016
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy/registrácia/člen 12.1.2016
Inštruktor, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy/registrácia/člen 11.11.2021
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline zjazd) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 11.11.2021


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 19.3.2017
Inštruktor lyžovanie (zjazdové lyžovanie) 11.11.2021

Podnikanie športového odborníka

Obchodné meno: Ing. Lenka Keselá
IČO: 55016421
Miesto podnikania: Tichá 2179/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika


Právny stav Od Do
oprávnenie na podnikanie 27.10.2022

Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.