Grafická verzia

Rusnáková Petra

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198069
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pepa.rusnakova@atlas.sk
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) ŠPORTOVÝ KLUB STEZ Spišská Nová Ves zmluva o príprave talentovaného športovca 1.6.2010
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz zmluva o príprave talentovaného športovca 1.6.2010
Usporiadateľ, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz dobrovoľník 3.8.2020

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 3.8.2020
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 3.8.2020


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Usporiadateľ rýchlokorčuľovanie (Rýchlokorčuľovanie na ľadovej ploche) 3.8.2020

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport (Odvetvia) Disciplína
24. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 500 m
26. miesto MS-MSD-MSSO rýchlokorčuľovanie (šort trak) 1 500 m

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.