Grafická verzia

Belák Marián

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198075
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: stepnekozy@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2016
Tréner, rýchlokorčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie, šort trak) LUIGINO.sk bez zmluvy/registrácia/člen 28.1.2019
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2022
Športový rozhodca, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania dobrovoľník 1.12.2022

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 2.2.2019
Športový odborník preukázal bezúhonnosť výpisom z registra trestov dňa 2.2.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Odborná spôsobilosť Šport Vznik Skončenie
Tréner kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) 23.6.2018 23.1.2022

Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.