Grafická verzia

Antalová Marcela

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198096
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Dátum narodenia: 4.5.2012
Kontaktná adresa: Bohdanovce 299/299, 04416 Bohdanovce, Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: j.benedikova@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline rýchlostné korčuľovanie) ROLLERSKATING RACE TEAM CASSOVIA bez zmluvy/registrácia/člen 18.5.2018

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka

Údaje nie sú k dispozicii.

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.