Grafická verzia

LATTOVÁ Barbora

Všeobecné informácie

Identifikátor fyzickej osoby: 198131
Štátna príslušnosť: Slovenská republika
Adresa elektronickej pošty: pavel.latta@gmail.com
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Fyzická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Druh športovej činnosti Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Krasokorčuliarsky klub Zvolen bez zmluvy/registrácia/člen 1.11.2014
Amatérsky športovec, rýchlokorčuľovanie (šort trak) Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 9.6.2018
Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline voľný štýl) FREESTYLE ŠKOLA KORČUĽOVANIA ZVOLEN bez zmluvy/registrácia/člen 9.6.2018
Amatérsky športovec, krasokorčuľovanie (krasokorčuľovanie) Slovenský krasokorčuliarsky zväz bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2019

Oprávnenia na výkon činnosti športového odborníka

Športový odborník preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením dňa 1.9.2019


Zoznam odborných spôsobilostí

Údaje nie sú k dispozicii.


Podnikanie športového odborníka


Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušenia povinností

Údaje nie sú k dispozicii.